Reidar og Sidsel klädd som vikingarvid bålet Haustmerkaden 2022

Viking & Villrein

Viking & Villrein er eit spennande paraplyprosjekt for ulike tema, med mål om å formidle lokal historie og kultur gjennom gode opplevingar. 

Den lokale historien og kulturen i Hovden-området er djupt knytt til villreinen, og vi har ansvar for å ta vare på reinen og heiane der den lever. Vi fokuserer på å utvikle aktivitetar og verdiskaping i randsona av villreinområda.  

På sikt har vi som mål å gjenskape jernutvinning slik den gjekk føre seg i vikingtida. På den måten håpar vi å kunne tilby opplevingar i eit autentisk kulturmiljø, som gir ei djupare forståing for den historiske verdien av jernutvinninga. Vi håpar å invitere deg med på ei spennande reise tilbake i tid! 

Vi er også i gang med ein mat- og sankefestival, som skal arrangerast parallelt med Viking & Villrein Haustmarknad 7. oktober 2023.  

Til slutt ynskjer vi å fremje Setesdal sin unike UNESCO-lista kulturarv som består av song, dans og folkemusikk. 

Gjennom prosjektet vil vi jobbe for å skape berekraftig turisme som gir positive effektar for både lokalbefolkninga og besøkande. Ved å ta vare på villreinen og kulturarven vår, kan Hovden by på unike og autentiske opplevingar.  

Scroll to Top