Viking & Villrein

Viking & Villrein sin haustmarknad 8. oktober 2022 vart eit flott arrangement og vi satsar på nytt arrangement samme helg neste år, dvs.  7. oktober 2023. Så det er berre å legge datoen i kalenderen.

MEN, Viking & Villrein er også eit større og langsiktig prosjekt der vi vil skape tilleggsaktivitetar, kurs og arrangement gjennom året, med fokus på lokal kultur og historie.

Så blir haustmarknaden i Hegni friluftsområde den store «finalen».

Samarbeidspartnarar

Destinasjon Hovden logo