Viking & Villrein

Hovden Næringsforening er eigar av prosjektet. Foreninga har ca.40 medlemsbedrifter og har blant anna som formål å ivareta felles interesser innan marknadsføring og å jobbe for eit aktivt og levande sentrumsområde.

Destinasjon Hovden AS leiar prosjektet og Lina Fredin er prosjektleiar.

Destinasjon Hovden er eit kommunalt eigd AS som driv turistkontor og vertskapsfunksjon på oppdrag av Bykle kommune. Resten av drifta er basert på tjenestesalg og prosjektfinansiering. I strategien er det uttalt mål om at DH skal være ein sentral aktør og foretrukken samarbeidspartnar i destinasjonsutviklinga i kommunen.

Natur og kultur, samt berekraftig reisemålsutvikling står sentralt.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller er interessert i å vite meir. Vi vil gjerne ha kontakt med fleire som har lyst til å engasjere seg.

Lina Fredin

lina@hovden.com

Tel. 413 30 368

Scroll to Top