Gevir-Viking&Villrein

Kontakt

Hovden Næringsforening er prosjekteigar, Destinasjon Hovden prosjektleiar og Bykle kommune er samarbeidspartner.
 
Prosjektleiar

Lina Fredin

post@vikingvillrein.no

+47 41330368