Prosjektet Viking & Villrein

I prosjektet Viking & Villrein er samarbeid og medverknad frå ulike aktørar heilt avgjerande.

Vi har god dialog og godt samarbeid med mange aktørar:

Agder fylkeskommune, Bykle kommune, Setesdalsmuseet, Setesdal IPR, Setesdalsfolk, Setesdal bygningsvernsenter, Setesdal stavkyrkje, Norsk Villreinsenter, SVR, Agder Vikinglag, Fjellrein, Bitfrost, Setesdal Sogelag med fleire.

I tillegg bidreg mange ressurspersonar på ulike områder.

Med ei inkluderande tilnærming til samarbeid, er målet å sikre tilgang til brei kompetanse, hjelp til utvikling og finansiering, samt å skape forankring, engasjement og entusiasme.

Scroll to Top